La Fundació

La missió principal de la Fundació Kilian Jornet és la preservació de la muntanya i el seu entorn.

Les muntanyes han jugat un paper fonamental en el creixement esportiu i personal de Kilian Jornet, i és per aquest motiu que la seva preservació s’ha convertit tant en una passió com en una prioritat.

Els pilars de la nostra tasca

Tot i que els entorns de muntanya són diferents arreu del món, gran part de les problemàtiques són compartides, ja que són àrees naturals molt vulnerables. 
Accions directes per preservar les muntanyes sense contaminar
Tots/es podem contribuir, participar i actuar. La Fundació té com a objectiu promoure accions directes individuals i col·lectives. Entenent-les com a actes no violents, per tal de provocar un canvi d’actitud i comportament per protegir i preservar els entorns muntanyencs. La KJF facilita els contactes entre els actors involucrats, la cooperació tècnica i la mobilització de recursos. 
more info
Conscienciar i educar
La conscienciació social és una part molt important de la nostra tasca a la KJF. Aspirem a arribar al major nombre possible d’organitzacions i persones diferents. Volem educar i informar a les persones i actors involucrats sobre la nostra causa, la preservació de les muntanyes i el seu entorn natural. Influir en les actituds, comportaments i creences a nivell individual i col·lectiu.
more info
Recerca
Considerem que la investigació és un factor decisiu i molt útil per a la preservació de les muntanyes i el seu entorn natural. Per poder comprendre millor els efectes de l’escalfament global i la degradació dels ecosistemes en els entorns muntanyosos i, per tant, desenvolupar els millors instruments i mitigar-ne els efectes.
more info
Accions directes per preservar les muntanyes sense contaminar
 • Implementar accions de neteja a les zones contaminades.
 • Eliminació de la infraestructura creada per a les persones no utilizada.
 • Creació i aplicació de solucions sostenibles per reduir al mínim l’impacte humà. 
 • Ajudar a les persones, empreses i institucions en la seva transició sostenible. 
 • Arribar a una varietat d’actors involucrats en la preservació de l’entorn muntanyenc i compartir i desenvolupar proactivament les directrius que existeixen sobre activitats sostenibles a l’aire lliure. 
 • Disminuir les amenaces que afecten negativament a la biodiversitat de les muntanyes.
 • Mantenir i conservar els camins, els senyals, els camins de terra, les cabanes de pastor, refugis etc. 
 • Aplicar qualsevol altra mesura pertinent sobre el terreny per resoldre un problema mediambiental relacionat amb les muntanyes i el seu entorn natural ja sigui local o temporal. 
Conscienciar i educar
Creem consciència sobre la necessitat de preservar les glaceres i els entorns de les muntanyes, així com destacar les conseqüències de l’escalfament global en el medi ambient. Contribuïm a un futur més sostenible per a les nostres muntanyes, promovent un enfocament educatiu sobre com hauria de ser una bona relació entre les persones i aquestes. La KJF organitza cursos tècnics, tallers i sessions de capacitació per ampliar els coneixements i la perspectiva d’una varietat de possibles beneficiaris/es que participen en la preservació dels entorns muntanyencs. Ens preocupem pels continguts que generem i el missatge que transmetem, estem fermament compromesos/es amb una transformació real dins del nostre àmbit d’acció.
 • Augmentar la consciència i l’accés a recursos.
 • Promoure les actituds i accions a compartir per la causa.
 • Ajudar els principals grups interessats a l’exterior a comprometre’s en la transició cap a un model sostenible, posant especial atenció a l’impacte dels recursos de les muntanyes.
 • Emetre informes, estudis, publicacions i treballar amb els mitjans de comunicació.
 • Realitzar esdeveniments públics, conferències, tallers i formacions. 
 • Crear materials educatius, per a diferents. edats.
 • Elaborar material per als plans d’estudi dels diferents grups educatius.
 • Compartir les tecnologies existents relacionades amb la conservació de les muntanyes.
 • Incorporar els objectius ODS de l’ONU vinculats a la nostra causa.
 • Promoure l’aplicació de el Programa de Desenvolupament Sostenible de 2030 i de l’Acord de París sobre les muntanyes.
Recerca
 • Ajudar a finançar la investigació i els estudis de monitoreig centrats en els efectes del canvi climàtic i la contaminació en els entorns muntanyencs.
 • Estudiar el paper de la muntanya en l’ecosistema i la biosfera com l’impacte de l’activitat humana.
 • Trobar solucions i accions per preservar els entorns muntanyencs per tal de lluitar contra el canvi climàtic.
 • Preparar informes sobre l’estat dels entorns de muntanya.
 • Organitzar i facilitar seminaris, conferències, tallers i plataformes d’intercanvi d’informació entre els interessat/des. 
 • Recopilar coneixements científics i tècnics innovadors.
 • Promoure la cobertura dels mitjans de comunicació i els principals missatges de política orientats a la recerca de solucions.

Història i missió

Kilian Jornet, és un corredor professional català de sky runner, trail runner, esquiador de muntanya, corredor de llarga distància i alpinista, referit com un ‘atleta de muntanya polivalent.

Des de molt jove va desenvolupar una relació molt singular amb les muntanyes i el seu entorn, sempre s’ha sentit molt agraït per tal oportunitat. Mentre realitzava extraordinàries aventures i gestes a tot el món, en Kilian es va adonar que els entorns de muntanya s’enfronten a greus perills. Conscient que els reptes que s’acosten són enormes, en Kilian va voler fer una passa més enllà i passar a l’acció.

more info
Història i missió

Al llarg de la seva carrera, en Kilian s’ha convertit en un compromès activista mediambiental. No només vol practicar esport a les muntanyes, sinó també contribuir a salvar, protegir i preservar els entorns muntanyencs.

Kilian va crear una fundació amb el seu nom en 2018, ja que creu fermament que la protecció i la preservació dels entorns de muntanya són crucials per al benestar de la planeta. A l’igual que en Kilian, és important que tots/es correm en un mateix equip mentre desenvolupem una consciència individual per preservar les nostres muntanyes i els seus entorns naturals.

En Kilian confia que puguem arribar a un equilibri saludable i sostenible entre l’ús i la preservació dels entorns de muntanya.

Les fites esportives de Kilian han certament fet història, ara és el moment que tots/es nosaltres fem història junts/es i protegim i preservem els entorns de muntanya. De la mateixa manera que en Kilian ha aconseguit fites impensables, és hora que nosaltres també ens impliquem en un esforç molt desafiant: protegir les nostres muntanyes i els seus entorns.

La nostra visió

Les muntanyes han jugat un paper essencial en el creixement esportiu i personal d’en Kilian Jornet, pel que fa que la seva conservació s’hagi convertit en una passió i una prioritat.

La visió de Kilian Jornet:

”Una societat en la qual els éssers humans viuen amb un ús sostenible dels recursos naturals per garantir la qualitat de vida de totes les espècies, inclosa la nostra, i ens porti a una societat més equitativa. Amb un respecte i coneixement universal de la natura com a valor clau, on la natura estigui integrada en la vida de tots/es i on els espais naturals siguin més amplis i salvatges.

Perquè aquesta visió es faci realitat necessitem canviar el model de la nostra societat, des de com treballem, produïm, ens movem o practiquem esport, necessitem preservar els llocs que encara són salvatges i ampliar-los, i fer un ús millor i més sostenible de la resta. Hem de repensar els nostres models econòmics i de productivitat perquè siguin més justos per la natura i per a la nostra societat. Tot i que aquesta visió s’ha de dur a terme a escala global, creiem que la força de la comunitat i els petits passos condueixen a transicions més grans, i aquest és l’objectiu per el qual va néixer aquesta fundació, treballar en la preservació d’un dels majors espais naturals cap a un futur millor per a tots els i les habitants de la Terra.”

more info
La nostra visió

Tenint en compte aquestes paraules, a la KJF aspirem a una comunitat global interconnectada en la qual:

 • Els i les membres amb diferents orígens es comprometin de forma proactiva amb la preservació sostenible dels entorns de muntanya.
 • Ciutadans/es hagin tingut accés a programes educatius i hagin desenvolupat la seva capacitat mediambiental i siguin altament conscients de l’entorn i actuïn d’acord amb les seves millors pràctiques per tenir un impacte positiu especialment en els entorns de muntanya.
 • Diferents actors i sectors de la societat -públics i privats- augmenten la seva participació en les xarxes mundials existents, en els convenis, en les organitzacions internacionals i en les iniciatives multidisciplinars centrades en la preservació dels entorns de muntanya.
 • La fundació genera sinergies i estableix associacions amb una varietat de parts interessades, que es comprometen i inverteixen en la protecció i preservació dels entorns de muntanya.

Objectius

El nostre objectiu és treballar cap a un compromís i una acció col·lectiva de forma duradora i sòlida per a preservar els entorns de muntanya.

A la Fundació Kilian Jornet creiem que tots/es podem contribuir i invertir en la preservació de les nostres muntanyes i els seus entorns amb accions individuals i conjuntes.

more info
Objectius

La Fundació té com a objectiu: 

 • Contribuir a la conservació i protecció de la biodiversitat del nostre planeta. Més específicament per prevenir i aturar la pèrdua de biodiversitat en àrees naturals, en particular les regions muntanyoses. En els darrers 50 anys la pèrdua de biodiversitat ha estat del 68%.
 • Promoure la protecció del medi ambient i la reducció de la petjada de carboni individual i col·lectiva per revertir, frenar i aturar el canvi climàtic. Aplicar noves pràctiques i especialment tecnologies de captura de carbó artificial per reduir les emissions de CO₂.
 • Apostar per reduir i aturar la contaminació en espais naturals i especialment en zones de muntanya.
 • Sensibilitzar sobre l’ús equilibrat i sostenible dels recursos naturals i els ecosistemes. La sobreexplotació actual dels recursos naturals contribueix negativament l’escalfament global, el desgast de la capa d’ozó, la degradació de la terra i la contaminació ambiental. Aquests factors representen una forta amenaça per al medi ambient de muntanya.
 • Fomentar el desenvolupament d’un model de regions naturals i de muntanyes més sostenible. És important incloure a tots els actors involucrats per tal de millorar i actualitzar l’enfocament actual de les regions muntanyoses. Les muntanyes i les àrees naturals poden protegir-se de l’ús intensiu del sòl, d’iniciatives humanes de caràcter contaminant, com el turisme, i activitats esportives a l’aire lliure implementades de forma insostenible. S’ha d’acordar un nou paradigma i aplicar-lo en conseqüència.
 • Facilitar la investigació i l’intercanvi de coneixements per aprofundir la consciència pública del canvi climàtic i la devastació

El que fem

Creiem que la responsabilitat de preservar els entorns naturals de muntanya depèn de tots/es nosaltres. Tots/es podem contribuir directament o indirectament de manera positiva i sostenible a la preservació global de les muntanyes i el seu entorn natural. 

“En la meva curta vida he vist desaparèixer glaceres. Això és només un exemple de l’escala de l’impacte humà al planeta. No podem lluitar contra la naturalesa perquè som la naturalesa i treballant junts/es podem tenir un impacte positiu a la Terra.” 

Kilian Jornet

more info
El que fem

Aprenguem d’en Kilian, siguem valents/es, trobem un camí i actuem per aquesta causa, agraïm tot el que les muntanyes ens ofereixen i per tant cuidem d’elles proactivament. Pas a pas, muntanya a muntanya.

Per tal d’assolir la missió i els objectius de la Fundació, basem el nostre treball en tres pilars. 

 1. Accions directes
 2. Conscienciació social i educació
 3. Recerca

No només considerem aquests tres pilars com a part del nostre eix fundacional, sinó que també defineixen el nostre marc d’acció. La Fundació KJF centra el seu treball en la creació, gestió i execució d’una àmplia varietat de projectes. Financem els nostres propis projectes i els de tercers de naturalesa similar per resoldre problemes mediambientals sensibles relacionats amb la muntanya i el seu entorn.

El nostre objectiu és generar i lliurar resultats qualitatius i quantitatius amb un impacte positiu en els entorns naturals de muntanya. Que vetllin per la seva responsabilitat i la sostenibilitat.

La Fundació té les seves pròpies prioritats i el seu propi programa, però acollim de bon grat una àmplia gamma d’inputs que concordin amb els nostres objectius i pla estratègic. Donem prioritat als projectes innovadors, sostenibles i accessibles. Parem especial atenció als que se centren en la sostenibilitat mediambiental, l’esport i els àmbits socioeducatius.

Estem oberts/es a propostes de projectes i noves idees d’una varietat d’actors com: Institucions acadèmiques i científiques, organitzacions no governamentals (ONG) i organitzacions de la societat civil, entitats i associacions de el sector privat, organitzacions de recerca i educació, federacions d’activitats a l’aire lliure, atletes i marques.

Valors

Independència, responsabilitat i transparència. Som una organització sense ànim de lucre independent i transparent. La responsabilitat i la transparència són inherents a la nostra filosofia. No representem a cap organització política o institucional ni interessos de tercers.

Obertura i inclusió. Donem la benvinguda a una varietat d’idees i projectes provinents de stakeholders i possibles beneficiaris/es, amb qui establim associacions i networks per col·laborar i cooperar de manera conjunta. Potenciem les sinergies com a valor afegit i la comunicació directa a conseqüència d’aquestes.

Compromís amb la sostenibilitat mediambiental. El nostre objectiu és el benestar del planeta i els entorns de muntanya. El nostre enfocament a l’hora d’implementar els projectes és ecològic, respectuós i adaptat a cada context.

Perseverança i resiliència. A la KJF som conscients dels reptes actuals quan es tracta de la preservació dels entorns naturals de les muntanyes, però inspirats/des per la saviesa i l’experiència d’en Kilian, estem decidits/des a perseverar. Desenvolupem la capacitat de fer front i superar les adversitats.

Investigació científica. Com a part d’una comunitat global interconnectada, les dades fiables i verificables són crucials. La investigació científica és una de les nostres prioritats, ja que s’ha convertit en una eina fonamental a l’hora d’afrontar el canvi climàtic i les seves conseqüències.

Ètica. El nostre compromís ètic comença en la fundació i s’aplica en la nostra responsabilitat social i corporativa.

Senzillesa. Som directes i volem portar els projectes a terme. Sabent com de burocràtiques i complicades algunes institucions poden arribar a ser, ens esforcem per ser dinàmics/ques i decisius/ves.

Participació. Donem suport a una varietat d’iniciatives, col·laboracions i associacions amb stakeholders i possibles beneficiaris/es. A la KJF donem prioritat a la qualitat i quantitat d’inputs i outputs generats per a qui participa activament.

Humanista. A la KJF estem interessats/des a subratllar el valor personal de cadascú i el valor afegit dels esforços individuals conjunts. Els projectes i actors involucrats/des en la Fundació són fonamentals, tot i així també donem importància al contingut del missatge final.

Innovador. Ens esforcem contínuament per redefinir l’estàndard de qualitat en tot el que fem. Per tant, estem oberts/es a idees que desafien els enfocaments convencionals i que innovin. Innovar passa per transformar noves idees en resultats tangibles, que apliquem des de la base.

Solidaritat. Desenvolupem empatia i connectem amb les necessitats professionals dels nostres companys/es, col·legues i socis/sòcies. Identifiquem les nostres fortaleses i debilitats, per arribar a comunitats i entitats amb recursos limitats, augmentant la nostra capacitat de resposta.

Voluntariat. Comptem amb un equip multidisciplinari molt proactiu de voluntaris/es de tot el món que realitzen una tasca extraordinària. Són un component clau en la KJF.

Qui som

La Fundació Kilian Jornet és una organització sense ànim de lucre, l’objectiu de la qual és la preservació de les muntanyes i el seu entorn. 

La Fundació actua com a una plataforma oberta i inclusiva per facilitar i reunir idees, recursos i col·laboracions estratègiques. El nostre objectiu és crear consciència social, invertir en investigació i establir aliances mitjançant la implementació de projectes innovadors i multidisciplinaris, que tenen com a objectiu protegir i preservar els entorns naturals de muntanya.

Som un equip multidisciplinari dinàmic i amb un fort compromís amb la natura, la muntanya, la justícia social i els drets humans. La Fundació s’ha convertit en el punt de trobada de diversos/es amants de la natura i la muntanya amb un objectiu comú, la conservació dels entorns muntanyencs.

La Fundació es beneficia de la reputació i el nom de Kilian Jornet, per la qual cosa tenim la responsabilitat de fer un bon ús del seu nom en el desenvolupament de la nostra activitat.

Kilian Jornet
President
Em considero un amant de la muntanya. M’encanta competir, però, sobretot, entenc l’esport com una manera de descobrir paisatges tant dins com fora teu. Ara, però, m’enfronto al cim més difícil i important de tota la meva carrera, revertir els efectes devastadors del canvi climàtic. I per això, haurem de treballar plegats per aconseguir preservar les nostres muntanyes i el seu medi.
Jordi Lorenzo
Patró

La meva vida professional ha estat sempre vinculada a la industria del outdoor. M’ha interessat molt la seva vessant més sostenible. Per aquest motiu no vaig dubtar en sumar-me a la Fundació i ajudar a tirar endavant la seva tasca.

Toni Sendra
Patró

Les muntanyes són l’espai natural on soc feliç. El meu lloc on viatjar, fer esport i gaudir. Però, per sobre d’això, les muntanyes són santuaris de natura, fauna, flora i aigua. Per això el més important és cuidar-les i protegir-les.

Gerard Vila
Project Manager
Com enginyer forestal i practicant d’esquí de muntanya, he conviscut en aquest medi durant molt de temps. Visc en la dualitat entre la conservació de les muntanyes i gaudir de tot el que ens ofereixen. El repte és clar, com ho podem fer? M’uneixo a la Fundació per trobar aquesta resposta.
Joan Solà
Col·laborador
Tota la meva vida ha estat relacionat amb l’esport que es practica a la natura i des de ja fa 30 anys que d’aquesta relació n’he fet també la meva professió. En el moment que en Kilian va crear la Kilian Jornet Foundation, vaig pensar que col·laborar amb una fundació que volia preservar el medi natural era la millor manera de tornar a la naturalesa tot allò que ella m’ha donat.
Nuria Burgada

Coordinadora del Projecte Educatiu

Sempre m’he sentit connectada a les muntanyes. Una sensació de gratitud i llibertat m’omple quan hi soc. Per això vaig decidir anar-hi a viure i criar els meus fills en aquests entorns. Les agressions a la natura les sento com un mal dins meu.

La Fundació em dona l’espai per actuar i conscienciar, especialment als infants i joves. Com a mestra defenso una educació i una escola que es mimetitza amb la natura que som i ens envolta.

Laura Viñals
Responsable de Comunicacions
Soc una apassionada de la natura i els esports a l’aire lliure, i he vist i sentit els grans canvis que avui en dia està experimentant el nostre entorn. La Fundació em dona l’oportunitat de compartir i difondre el missatge de preservar les nostres muntanyes i elevar els projectes que ho poden fer realitat. Hem d’actuar, i ara és el moment. Preservem el nostre futur junts.