projectes actuals

Recerca

La recerca és clau per entendre què està passant al medi i prendre acció. Nosaltres confiem en que es tracta d’un motor pel canvi, i per això, ens involucrem en projectes que treballen per prevenir i entendre els efectes del canvi climàtic.

Educació

Educar la propera generació sobre el canvi climàtic i els seus efectes a la natura i als humans, és una tasca important per aconseguir una societat de zero emissions. Gràcies als projectes educatius, nens, universitaris, esportistes i enamorats de les muntanyes tenen un punt de trobada per conèixer-ne més i donar resposta als seus dubtes. Per conservar el medi cal estimar-lo, i per estimar-lo, cal conèixer-lo bé.

Accions directes

Preservar les muntanyes i el seu medi és la nostra missió. Amb els projectes d’acció directa, identifiquem un problema concret i intentem resoldre’l amb la implementació de processos més sostenibles. Fomentar un planeta sa i garantir un futur per a les generacions vinents, és l’objectiu principal.

Recerca

La recerca és clau per entendre què està passant al medi i prendre acció. Nosaltres confiem en que es tracta d’un motor pel canvi, i per això, ens involucrem en projectes que treballen per prevenir i entendre els efectes del canvi climàtic.

Educació

Educar la propera generació sobre el canvi climàtic i els seus efectes a la natura i als humans, és una tasca important per aconseguir una societat de zero emissions. Gràcies als projectes educatius, nens, universitaris, esportistes i enamorats de les muntanyes tenen un punt de trobada per conèixer-ne més i donar resposta als seus dubtes. Per conservar el medi cal estimar-lo, i per estimar-lo, cal conèixer-lo bé.

Accions directes

Preservar les muntanyes i el seu medi és la nostra missió. Amb els projectes d’acció directa, identifiquem un problema concret i intentem resoldre’l amb la implementació de processos més sostenibles. Fomentar un planeta sa i garantir un futur per a les generacions vinents, és l’objectiu principal.