Projectes

Accions directes

Preservar les muntanyes i el seu medi és la nostra missió. Amb els projectes d’acció directa, identifiquem un problema concret i intentem resoldre’l a partir de la creació i implementació de processos més sostenibles. Fomentar un planeta sa i garantir un futur per a les generacions vinents, és l’objectiu de totes les accions directes en les que treballem.

Green Trail Concept

Desenvolupament d’un sistema de certificació de sostenibilitat de la UE per millorar la governança en les organitzacions esportives i les federacions de curses de muntanya, transformant aquesta en més ecològica.
more info

Muntanyes Vives II, l’impacte de la pràctica esportiva al medi natural.

L’increment de practicants d’activitats esportives en el medi natural no ha parat de créixer. En molts casos, el practicant nouvingut i el ja familiaritzat amb l’esport, tenen un desconeixement dels valors naturals del medi on desenvolupen l’activitat. Davant d’aquest escenari, cal fer arribar a la comunitat esportiva els riscos i amenaces que una pràctica irresponsable pot suposar pel medi natural.
more info

Outdoor Friendly Pledge

Es tracta d’un seguit d’accions que hem recopilat la Fundació, juntament amb en Kilian Jornet, per promoure una pràctica dels esports a l’aire lliure molt més sostenible. Va dirigida a atletes, esdeveniments, marques i federacions.
more info
more info

Altres projectes
Protegir les muntanyes i augmentar-ne el desenvolupament sostenible és fonamental. Aquesta protecció ens ajudarà a augmentar la capacitat de recuperació tant dels habitants com dels principals recursos que proporcionen: aliments, aigua o la conservació de la biodiversitat.