Projectes

Recerca

La recerca és clau per entendre què està passant al medi i prendre acció. Nosaltres confiem en que es tracta d’un motor pel canvi, i per això, ens involucrem en projectes que treballen per prevenir i entendre els efectes del canvi climàtic.

Projecte LACOS

Gràcies a la beca Joan Oró i la beca Salvador Grau i Tort, iniciem el projecte LACOS, un estudi científic amb col·laboració amb centres de secundària del Pirineu. Aquest projecte té com a objectiu principal l’estudi de la importància dels llacs de muntanya en el cicle del carboni, en concret del diòxid de carboni (CO2) i el metà (CH4). La hipòtesi que es formula és si els llacs de muntanya són emissors o reservoris de carboni, així com si l’impacte humà amb sobre freqüentació o introducció d’espècies invasores afecta aquest balanç.
more info

Alpalga

Els ecosistemes exposats a efectes del canvi climàtic, es veuen particularment afectats. Comprendre aquests canvis i desenvolupar estratègies de conservació, requereix el coneixement dels éssers vius que habiten aquests entorns i el seguiment de la seva evolució.
more info

World Glacier Monitoring Service (WGMS)

La Fundació Kilian Jornet vol basar el seu primer projecte en l’estudi i la recerca d’un dels fenòmens més visibles del canvi climàtic: el retrocés de les glaceres. Estudiar aquest retrocés és clau per poder desenvolupar projectes de conservació d’aquestes masses de gel que acumulen entre el 60 i el 80% de l’aigua dolça del planeta.
more info

Altres projectes
Protegir les muntanyes i augmentar-ne el desenvolupament sostenible és fonamental. Aquesta protecció ens ajudarà a augmentar la capacitat de recuperació tant dels habitants com dels principals recursos que proporcionen: aliments, aigua o la conservació de la biodiversitat.