Libros, películas, podcasts y más

Kilian Jornet Fundation
enero 2, 2021
Kilian Jornet Fundation
enero 2, 2021

Libros

  • Wildreness essays, John Muir (sobre els inicis del preservacionisme)
  • Walden, Henri David Thoureau (sobre els inicis del conservacionisme)
  • There is no planet B, Mike Berners Lee
  • How bad are bananas,  Mike Berners Lee ( Una «llista» de com impacten els nostres comportaments, el que comprem que podem fer…) 
  • The zero marginal cost society, Jeremy Rivkin (més d’economia però tb parla de la importancia de l’economia en el canvi climàtic)
  • The worlds without us, Alan Weisman (ineresant reflexió de com sería el mon sense els humans)
  • The sixth extintion, Elisabeh Kolbert (com estem vivint cap a una extinció en massa, una mica depresiu però educacional)
  • The end of the world, Peter Brannen (semblant a l’anterior, mirant a les extincions del passat)
  • Storming the wall, Todd Miller (diferents comunitats i iniciatives al món que lluiten per el canvi climàtic)
  • This radical land, Daegan Miller (sobre la história del conservacionisme i coses que s’han fet)
  • Overview: A New Perspective Of Earth, Benjamin Grant
  • The Rambunctious Garden: Saving Nature In A Post-Wild World, Emma Marris
  • This Changes Everything: Capitalism Vs Climate, Naomi Klein
  • Let My People Go Surfing: The Education Of A Reluctant Businessman, Yvon Chouinard

Películas

https://www.environmentshow.com/best-environmental-films/ 

Podcasts

ES

Newsletters

ES